Fundgrube

AMC-900

AMC-900
CHF 3'900.00

Amprobe VP-700

Amprobe VP-700
CHF 49.00

BEHA Telaris 0100 Electro Check 9051

BEHA Telaris 0100 Electro Check 9051
CHF 580.00
CHF 280.00

Fluke 411D

Fluke 411D
CHF 182.00
CHF 110.00

Fluke FLK-CNX 3000

Fluke FLK-CNX 3000
CHF 375.00
CHF 260.00

Fluke FLK-CNX A3000

Fluke FLK-CNX A3000
CHF 234.00
CHF 140.00

Fluke FLK-CNX V3000

Fluke FLK-CNX V3000
CHF 248.00
CHF 140.00

Fluke Ti20

Fluke Ti20
CHF 9,750.00
CHF 1'500.00

Occasion --> Fluke 434 Serie I

Occasion --> Fluke 434 Serie I
CHF 6,500.00
CHF 3'500.00

Occasion: DTX-1800 CableAnalyzer™

Occasion: DTX-1800 CableAnalyzer™
Preis auf Anfrage