AC/DC Stromzangen

Fluke 80i-110s

Fluke 80i-110s
CHF 935.00

Fluke i1010

Fluke i1010
CHF 580.00

Fluke i1010 Kit

Fluke i1010 Kit
CHF 592.00

Fluke i30

Fluke i30
CHF 539.00

Fluke i30s

Fluke i30s
CHF 742.00

Fluke i310s

Fluke i310s
CHF 445.00

Fluke i410

Fluke i410
CHF 337.00

Fluke i410 Kit

Fluke i410 Kit
CHF 390.00