AC/DC Stromzangen

Fluke 80i-110s

Fluke 80i-110s
CHF 1'016.00

Fluke i1010

Fluke i1010
CHF 630.00

Fluke i1010 Kit

Fluke i1010 Kit
CHF 644.00

Fluke i30

Fluke i30
CHF 585.00

Fluke i30s

Fluke i30s
CHF 807.00

Fluke i310s

Fluke i310s
CHF 483.00

Fluke i410

Fluke i410
CHF 366.00

Fluke i410 Kit

Fluke i410 Kit
CHF 424.00