AC/DC Stromzangen

Fluke 80i-110s

Fluke 80i-110s
CHF 926.00

Fluke i1010

Fluke i1010
CHF 536.00

Fluke i1010 Kit

Fluke i1010 Kit
CHF 548.00

Fluke i30

Fluke i30
CHF 498.00

Fluke i30s

Fluke i30s
CHF 686.00

Fluke i310s

Fluke i310s
CHF 411.00

Fluke i410

Fluke i410
CHF 311.00

Fluke i410 Kit

Fluke i410 Kit
CHF 361.00